سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

پیشنهادهای شگفت انگیز
فاقد تصویر شاخص
تماس بگیرید

سنسور کد MPS-310-CN-12

سنسور کد MPS-310-CN-12 از برند تبریز پژوه ، سنسورهای مغناطیسی سه سیمه می باشد. نوع بدنه این سنسور M12X1Ni PLATED Brass است و دارای کلاس حفاظتی IP67 می باشد. نحوه اتصال این سنسور CABLE3X0.25-1.5m می باشد.

فاقد تصویر شاخص
تماس بگیرید

سنسور کد MPS-210-O-18-S4

سنسور کد MPS-210-O-18-S4 از برند تبریز پژوه ، سنسورهای مغناطیسی دوسیمه می باشد. نوع بدنه این سنسور M18X1Ni PLATED Brass است و دارای کلاس حفاظتی IP67 می باشد. نحوه اتصال این سنسور 4Pin SOCKET می باشد.

فاقد تصویر شاخص
تماس بگیرید

سنسور کد MPS-210-O-12-S4

سنسور کد MPS-210-O-12-S4 از برند تبریز پژوه ، سنسورهای مغناطیسی دوسیمه می باشد. نوع بدنه این سنسور M12X1Ni PLATED Brass است و دارای کلاس حفاظتی IP67 می باشد. نحوه اتصال این سنسور 4Pin SOCKET می باشد.

فاقد تصویر شاخص
تماس بگیرید

سنسور کد MPS-210-C-18-S4

سنسور کد MPS-210-C-18-S4 از برند تبریز پژوه ، سنسورهای مغناطیسی دوسیمه می باشد. نوع بدنه این سنسور M18X1Ni PLATED Brass است و دارای کلاس حفاظتی IP67 می باشد. نحوه اتصال این سنسور 4Pin SOCKET می باشد.

فاقد تصویر شاخص
تماس بگیرید

سنسور کد MPS-210-C-12-S4

سنسور کد MPS-210-C-12-S4 از برند تبریز پژوه ، سنسورهای مغناطیسی دوسیمه می باشد. نوع بدنه این سنسور M12X1Ni PLATED Brass است و دارای کلاس حفاظتی IP67 می باشد. نحوه اتصال این سنسور 4Pin SOCKET می باشد.

فاقد تصویر شاخص
تماس بگیرید

سنسور کد MPS-210-O-R10

سنسور کد MPS-210-O-R10 از برند تبریز پژوه ، سنسورهای مغناطیسی دوسیمه می باشد. نوع بدنه این سنسور REC. 10X20X40 PA or PP است و دارای کلاس حفاظتی IP67 می باشد. نحوه اتصال این سنسور CABLE2X0.25-1.5m می باشد.

فاقد تصویر شاخص
تماس بگیرید

سنسور کد MPS-210-O-18

سنسور کد MPS-210-O-18 از برند تبریز پژوه ، سنسورهای مغناطیسی دوسیمه می باشد. نوع بدنه این سنسور M18X1Ni PLATED Brass است و دارای کلاس حفاظتی IP67 می باشد. نحوه اتصال این سنسور CABLE2X0.35-1.5m می باشد.

فاقد تصویر شاخص
تماس بگیرید

سنسور کد MPS-210-O-12

سنسور کد MPS-210-O-12 از برند تبریز پژوه ، سنسورهای مغناطیسی دوسیمه می باشد. نوع بدنه این سنسور M12X1Ni PLATED Brass است و دارای کلاس حفاظتی IP67 می باشد. نحوه اتصال این سنسور CABLE2X0.25-1.5m می باشد.

فاقد تصویر شاخص
تماس بگیرید

سنسور کد MPS-210-C-R10

سنسور کد MPS-210-C-R10 از برند تبریز پژوه ، سنسورهای مغناطیسی دوسیمه می باشد. نوع بدنه این سنسور REC. 10X20X40 PA or PP است و دارای کلاس حفاظتی IP67 می باشد. نحوه اتصال این سنسور CABLE2X0.25-1.5m می باشد.

فاقد تصویر شاخص
تماس بگیرید

سنسور کد MPS-210-C-18

سنسور کد MPS-210-C-18 از برند تبریز پژوه ، سنسورهای مغناطیسی دوسیمه می باشد. نوع بدنه این سنسور M18X1Ni PLATED Brass است و دارای کلاس حفاظتی IP67 می باشد. نحوه اتصال این سنسور CABLE2X0.35-1.5m می باشد.

1 2 3 160
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
X